Řetězové dopravníky (redlery)

Redlery jsou určeny pro vodorovnou dopravu sypkých suchých hmot (obilí, šroty, granule, mouka, pokrutiny).

Standardně vyráběné typy

Pro příjmové koše vyrábíme vynášecí redlery s rozšířeným potrubím v místě plnění s označením RTV 160 , RTV 260 a RTV 360.

Možnosti výbavy

© 2011–2024 STROJMONT CZ a.s.